Facial Waxing

Lips  $7

Chin  $8

Nose  $10

Ears  $10

Brows $12

Face  $30

 

 

Underarm Waxing

Underarm  $20.00

Bikini & Brazilian Waxing

Bikini  $30.00

Brazilian  $50.00